blur
blur
symbol
VCB

NGÂN HÀNG TMCP NG...

90,600

đồng

0.55%

symbol
BID

NGÂN HÀNG THƯƠNG...

50,000

đồng

1.21%

symbol
VHM

CÔNG TY CỔ PHẦN V...

40,600

đồng

1.%

symbol
GAS

TỔNG CÔNG TY KHÍ...

74,600

đồng

0.54%

symbol
CTG

NGÂN HÀNG THƯƠNG...

32,950

đồng

4.6%

symbol
TCB

NH TMCP KY THUONG...

47,000

đồng

1.73%

symbol
HPG

CÔNG TY CỔ PHẦN T...

28,800

đồng

4.35%

symbol
VIC

TẬP ĐOÀN VINGROUP...

41,600

đồng

1.46%

symbol
VPB

NGÂN HÀNG TMCP VI...

18,600

đồng

1.09%

symbol
FPT

CÔNG TY CỔ PHẦN F...

120,100

đồng

6.95%

symbol
VNM

CÔNG TY CỔ PHẦN S...

64,000

đồng

0.79%

symbol
MBB

NGÂN HÀNG THƯƠNG...

22,550

đồng

2.5%

symbol
GVR

TD CN CAO SU VN -...

29,500

đồng

6.88%

symbol
ACB

NGAN HANG TMCP A...

27,050

đồng

1.5%

symbol
MCH

MASAN CONSUMER CO...

139,000

đồng

0%

symbol
MSN

CÔNG TY CỔ PHẦN T...

66,900

đồng

3.4%

symbol
MWG

CÔNG TY CỔ PHẦN Đ...

52,300

đồng

5.02%

symbol
SAB

TỔNG CÔNG TY CỔ P...

53,600

đồng

1.13%

symbol
HDB

NGÂN HÀNG TMCP PH...

22,400

đồng

0.9%

symbol
BSR

BINH SON REFINING...

18,300

đồng

1.1%

symbol
VJC

CÔNG TY CỔ PHẦN H...

103,500

đồng

0.68%

symbol
SSB

NH TMCP DONG NAM...

22,100

đồng

0.45%

symbol
VIB

NGAN HANG TMCP QU...

21,400

đồng

1.9%

symbol
LPB

NHTMCP BUU DIEN L...

21,050

đồng

2.68%

symbol
STB

NGÂN HÀNG THƯƠNG...

28,600

đồng

2.88%

symbol
BCM

TCT DT VA PT CN -...

52,300

đồng

3.56%

symbol
SSI

CÔNG TY CỔ PHẦN C...

35,650

đồng

3.33%

symbol
VRE

CÔNG TY CỔ PHẦN V...

22,550

đồng

2.97%

symbol
VEA

VIET NAM ENGINE&A...

35,600

đồng

0.85%

symbol
PLX

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU...

35,250

đồng

0.71%

symbol
DGC

CTCPTD HOA CHAT D...

116,300

đồng

5.73%

symbol
SHB

NH TMCP SAI GON-H...

11,200

đồng

2.28%

symbol
TPB

NGÂN HÀNG THƯƠNG...

18,000

đồng

4.35%

symbol
HVN

TCT HANG KHONG VN...

17,050

đồng

1.49%

symbol
PNJ

CÔNG TY CỔ PHẦN V...

94,300

đồng

1.95%

symbol
EIB

NGÂN HÀNG THƯƠNG...

17,650

đồng

1.73%

symbol
BVH

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

39,600

đồng

0.89%

symbol
FOX

FPT TELECOM JSC

57,400

đồng

1.03%

symbol
NVL

CÔNG TY CỔ PHẦN T...

15,200

đồng

4.83%

symbol
OCB

NH TMCP PHUONG DO...

13,850

đồng

2.59%

symbol
MSB

NH TMCP HANG HAI...

13,750

đồng

1.1%

symbol
KDH

CÔNG TY CỔ PHẦN Đ...

34,550

đồng

3.29%

symbol
GMD

CÔNG TY CỔ PHẦN G...

81,300

đồng

2.91%

symbol
POW

TCT DIEN LUC DAU...

10,650

đồng

1.91%

symbol
đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN C...

20,900

đồng

6.09%

symbol
REE

CÔNG TY CỔ PHẦN C...

60,300

đồng

3.25%

symbol
PGV

TCT PHAT DIEN 3-C...

20,000

đồng

1.01%

symbol
VGC

TCT VIGLACERA - C...

50,800

đồng

3.46%

symbol
KBC

TỔNG CÔNG TY PHÁT...

29,500

đồng

4.42%

symbol
VCI

CÔNG TY CỔ PHẦN C...

47,500

đồng

4.28%